Diakonie

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu sociální služby (terénní a ambulantní) a principy komunitní práce. Služby pro lidi s postižením, pro seniory i pro rodiny s dětmi. ...

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

Diakonie husitská - STROM, z.s.

Diakonie husitská - STROM, z.s.

Diakonie poskytuje materiální pomoc lidem v sociální nouzi, cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, matky/otcové samoživitelé, senioři, lidé bez domova apod. Provozuje 3 charitativní obchůdky v Praze, ve kterých je možné zakoupit za minimální poplatek věci, ...

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Horizont - centrum služeb pro seniory, Husitská diakonie

Naším posláním je poskytovat sociální péči, služby a pomoc především seniorům, případně dalším dospělým občanům, kteří potřebují pomoc v různých důležitých oblastech života, přitom však nepotřebují nepřetržitou zdravotnickou pomoc a péči. Poskytujeme ...

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Diakonie Církve bratrské

Nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami. Zaregistrovali jsme dvě veřejné sbírky, které podporují jak činnost v ČR, tak i zahraničí.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb …

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Poskytovaní služeb pro děti od tří let a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou

Organizování, zajišťování a poskytování sociální, zdravotní a pastorační péče potřebným.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Poskytujeme sociální, zdravotní, vzdělávací i pastorační služby určené seniorům, lidem s postižením či v obtížné životní situaci a umírajícím.

Diakonie ČCE - středisko v Čáslavi

Provoz denního a týdenního stacionáře, speciální dílny pro lidi se zdravotním postižením a poskytování sociálního poradenství.

Klub Malého Bobše

Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme pomoc či radu v obtížných situacích, možnost účastnit se kroužků nebo jen poslouchat hudbu.

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách

Poskytování rané péče a odlehčovacích služeb pro rodiny dětí s pohybovým, mentálním a kombinovaným postižením nebo ohroženým vývojem.

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb

Pomoc zrakově postiženým spoluobčanům, nabídka pastorační a sociální péče, pořádání setkání a pobytových akcí.

Diakonie ČCE - středisko Ratolest v Praze 10

Provoz denního stacionáře pro děti se zdravotním postižením a rané péče pro jejich rodiny.

Diakonie ČCE - středisko Blanka

Poskytujeme domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a terénní pečovatelskou službu. Dále nabízíme zdravotnickou službu.

Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové nad Labem

Provoz domova pro seniory a se zvláštním režimem, denního stacionáře a nabídka pečovatelské služby pro seniory a lidem se zdravotním postižením.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Poskytujeme humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizujeme rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

Charita České Budějovice - Pečovatelská služba

Poskytujeme pomoc, podporu a péči ve vymezeném čase v přirozeném domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme dle jejich individuálních potřeb, možností a ...