Canisterapie

Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s.

Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s.

Centrum vzniklo za účelem rozvoje znalostí a provádění praktické aplikace hiporehabilitace jako léčebné rehabilitace na koni. Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi (s postižením) a to pomocí metod jako je hiporehabilitace, ale i canisterapie, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

PES A ČLOVĚK

Nabízíme především canisterapie, zooterapie a školící činnost. Pomáháme všude tam, kde jsou jakýmkoliv způsobem handicapovaní občané. Vydávání internetového časopisu Potkan.