Kartografie

geopas.cz

geopas.cz

GeoPas.cz je webová aplikace, která si klade za cíl rychle a přehledně poskytovat informace, které se dají vztáhnout k území České republiky. Velká i malá území propojuje s mnoha datovými vrstvami, které lze využít při činnostech v oblastech realit, investic, …

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: zaměření ...

Ing. Jiří Fiedler

Ing. Jiří Fiedler

Tvorba základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetické zaměřování tras inženýrských sítí. Určování souřadnic metodou GPS. Inženýrská geodézie. Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace. Tvorba ...

Zdeněk Bartošek - geodezie

Provádíme veškeré geodetické práce, geometrické plány a práce v investiční výstavbě.

Geo JK geodetická kancelář

Geo JK geodetická kancelář

Široké portfolio geodetických prací: geometrické plány, vytyčení hranic pozemků, vytyčení stavby, polohopisné a výškopisné plány (tachymetry), dokumentace skutečného provedení stavby.

Petr Teichman RAFFAEL-art

Grafické a reklamní služby, kapesní komerční mapy, kartografie měst, velkoplošné městské mapy atd.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

HELP SERVICE - REMOTE SENSING, s.r.o.

Nabízíme zpracování dat pro geografické informační systémy a digitální zpracování dat dálkového průzkumu Země.

Geodetické práce Jan Pilík

Provádíme veškeré činnosti v oblasti geodezie a katastru nemovitostí: Měření (monitoring), vyhodnocení a analýza směny, deformací, plachet, a transformace. Zpracování map pro terénní úpravy projektů, výstavby domů a všech typů konstrukcí. Komplexní ...

GEOUNIVERSUM v.o.s. - geodezie Praha 10

Jsme geodetickou společností, která podniká v oboru geodézie, kartografie a katastru nemovitostí.

GIScom - Geoinformační řešení

GIScom - Geoinformační řešení

Nabízíme Vám GIS, DPZ a souvisejí služby za výborných cenových podmínek. Zaměřujeme se na datové analýzy GIS, dálkový průzkum Země, tvorbu map, přípravu prezentačních plakátů (posterů) a mnoho dalšího.

Praha 5 - Hlubočepy

T-MAPY, spol. s r.o.

Poskytujeme návrhy i projektování v oblasti GIS, zpracování dat či tvorbu digitálních kartografických produktů.

GIScom, v.o.s.

Nabídka kompletních řešení v oblasti geografických informačních systémů GIS a dálkového průzkumu země, školení GIS akreditovaných MŠMT a tvorby map.

Certifikační autorita katastrálních informací, s.r.o.

Provádíme měření a ověření skutečných hranic pozemků s údaji uvedenými v databázi Katastrálního úřadu.

Central European Data Agency, a.s.

Central European Data Agency, a.s.

Zpracováváme vlastní navigační data Česka i Slovenska, jsme partnerem společnosti Google pro prodej Google Maps v regionu střední a východní Evropy a podílíme se na tvorbě celosvětové navigační databáze TomTom. Spolupracujeme s předními univerzitami i ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Ing. Luboš Matějů

Nabídka digitální kartografie, aktualizace geodat a interaktivních map.

ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Zaměřujeme se na správu, analýzu a vizuální reprezentaci komplexních informací vztahujících se k území.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Globema CS, s.r.o.

Nabízíme programy a poradenství při plánování prostorových zdrojů v oblasti telekomunikací, elektrické energie a rozvodů vody či plynu.

GEFOS, a.s.

GEFOS, a.s.

Poskytujeme komplexní služby v oboru geodézie a fotogrammetrie. Nabízíme projekci pozemních staveb, statiku, požárně bezpečnostní řešení. Zajišťujeme prodej a servis geodetických a fotogrammetrických přístrojů. Zabýváme se 3D laserovým skenováním, metrologií …

Mgr. Milan Konšel

Zde Vám můžeme nabídnout vysoce přesné, kvalitní a aktuální zdroje prostorových dat a informací, a to od globálních přes regionální až po lokální měřítka.

Topograf, spol. s r.o.

Specializace zejména na topografii, geografii, kartografii a jejich vazby na informační technologie o území.

Ing. Daniel Franke

Technické zpracování GIS a CAD dat v oblasti územního plánování. Příprava výkresů územních plánů, územně analytických podkladů a projektů.

Kateřina Havránková

Nakladatelství turistických průvodců se zaměřením na památkové objekty.

Geodetické práce - Vaněk

Provádíme práce v oblasti geodezie a kartografie. Vyhotovíme geometrické plány pro vyznačení budov, rozdělení nebo vytyčení hranic pozemků. Nabízíme inženýrskou a stavební geodézii včetně zaměření plynovodů, vodovodů, kanalizací, vytyčování staveb. Zpracujeme …

COMPACT OFFICE, s.r.o.

Provádíme pasportní úlohy pro města a obce, tvorbu a správu geodat, dodávky GIS, hardwaru a softwaru.

Geodetická kancelář Polan

Geodetická kancelář Polan

Provozujeme geodetickou kancelář. Provádíme geodetické práce, geometrické plány, zaměřování staveb a vytyčování hranic pozemků. Zajišťujeme mapovací práce a poradenskou činnost.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Knihkupectví Jitka

Prodej beletrie, ekonomické, právnické a technické literatury a učebnic. Nabídka map, atlasů, dětských knih, keramiky a dárkového zboží. Provoz antikvariátu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Kartografie HP , s.r.o.

Výroba a prodej map. Panoramatické. Pohledové. Reliéfní. Turistické. Venkovní tabule. Animace. Lentikulární pohlednice.

Jiří Daněk

Tvorba turistických a cyklo map pro orientační běh. Zajištění digitalizace a grafiky.

GPlus, s.r.o.

Vytváříme digitální územní plány a mapové podklady. Nabízíme geodetické práce či služby v oblasti územního plánování.

Ladislav Suchánek-C.K. Haló

Výroba tištěných map měst, obcí, regionů a mikroregionů. Nabídka městských infotabulí. Odborné poradenství. Příznivé ceny.

Alice Horová

U nás prodáváme knihy různých žánrů, mapy, učebnice a odborné literatury.

Vladimír Houdek

Provozujeme nakladatelství a vydavatelství. Nabízíme pohlednice, prospekty či plakáty.

HRDLIČKA spol.s r.o.

Jsme soukromá geodetická firma. Nabízíme komplexní geodetické služby, od základního zaměřování přes mapování a tvorbu geometrických plánů až po důlně měřické práce. Naše řešení využívá odborná i široká veřejnost, státní i soukromé podniky a státní i veřejná …

HSI, spol. s r.o.

HSI, spol. s r.o.

Dodáváme graficky orientované informační systémy: provozně-technické (PTIS), geografické (GIS), facility management (CAFM), software pro geodety, projektanty, řešení Bentley, Esri, Oracle. Nabízíme velkoformátové tiskárny HP Designjet, skenery CONTEX.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

ARETIN GEOINFORMATICS s.r.o.

Geoinformační systémy, digitální kartografie a dálkový průzkum Země.

Map Design, s.r.o.

Provoz kartografického vydavatelství se zaměřením na mapy pro internet a komerční mapy. Provozujeme také vlastní e-shop.

DPA s.r.o.

Nabízíme zpracování dat v rámci digitální kartografie. Tvoříme a integrujeme datové vrstvy map a souvisejících informací, jako jsou databáze zájmových objektů, adresní body apod. Mapové a informační výstupy publikujeme a nabízíme prostřednictvím mapových ...