Studijní a vědecké knihovny

Knihovna Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Provozujeme knihovnu se zaměřením na odbornou literaturu s nabídkou knihovnických, reprografických a informačních služeb. Nabízíme možnost přístupu na veřejný internet.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:30)

Knihovna VUC Praha

Shromažďování, třídění a zpřístupňování informací z oblasti cukrovarnictví a pěstování cukrovky.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Knihovna Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici jsou knihy z oblastí věd o přírodě, humanitních a společenských vědách.

Knihovna Fyziologického ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Knihovna Národního archivu

Nabízíme knihovnické, informační a bibliograficko-dokumentační služby, uchovávání historických fondů a sbírek. K dispozici je veřejný internet.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Státního okresního archivu Benešov

Prezenční půjčování historicko-vlastivědné, statistické a právní literatury a periodik.

Knihovna Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou. Možnost využití elektronických zdrojů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:00)

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

Knihovna Pragoprojekt

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Astronomického ústavu AV ČR

Nabídka literatury z oblasti astronomie, astrofyziky, matematiky, fyziky, optiky, výpočetní techniky a programování.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Knihovna Evangelikálního teologického semináře - Vyšší odborné školy teologické a sociální

Zprostředkováváme knihovnické služby. Půjčujeme knihy s teologickou, biblickou, církevní, filozofickou a sociologickou tématikou.

Knihovna Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.Knihovna je specializovaná na oblast zemědělství, potravinářství a související obory.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:30)

Knihovna Fakulty dopravní

Provoz fakultní knihovny se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT

Knihovna se zaměřením na management, ekonomii, marketing, informační systémy, právo, slovníky, encyklopedie a pedagogiku.

Knihovna Jána Langoše

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na historii totalitních režimů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna České společnosti entomologické

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu týkající se entomologie a nebo příbuzných odvětví biologie.

Knihovna Ústavu pro životní prostředí

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na ochranu životního prostředí a ekologii.

Knihovna České botanické společnosti

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu. Disponujeme on-line katalogem knih.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 11:30)

Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK Praha

Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme knihy, časopisy zaměřené na sociální práci.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

České vysoké učení technické v Praze

Ústřední fakultní knihovna specializující se především na publikace z oblasti působnosti jednotlivých kateder.

Knihovna multikulturního centra Praha

Provozujeme knihovnu. Shromažďujeme soudobou světovou a českou literaturu týkající se multikulturního vzdělávání.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Nabídka služeb knihovny a studovny s odbornou literaturou.

Evangelická teologická fakulta

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Knihovna Historického ústavu AV ČR, v.v.i.

Provoz knihovny a studovny s odbornou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Knihovna AV ČR, v.v.i.

Nabízíme služby studijní a vědecké knihovny. Zajišťujeme absenční i prezenční výpůjčku knih. K dispozici je on-line katalog knih.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Ústavu dějin umění AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 10:00)

Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd ČR

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Knihovna Puncovního úřadu

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Knihovna Slovanského ústavu AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:30)

Knihovna Ústavu pro jazyk český AV ČR

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou a bibliografie. K dispozici je studovna. Vedeme elektronický katalog knih a časopisů.

Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Provoz fakultní knihovny s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín.

Knihovna Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

Provozujeme vědeckou knihovnu se specializací na literaturu z oblastí geologie, geochemie, seismotektoniky, kompozitních a uhlíkových materiálů a dalších.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Knihovna Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.