Knihovny

Porozumění Litvínov, z. s.

Porozumění Litvínov, z. s.

V Litvínově provozujeme Mateřské centrum Klubíčko, volnočasové zařízení pro rodiny s malými a handicapovanými dětmi. Nabízíme dopolední klubík pro maminky s nejmenšími dětmi, školičku, zájmové kroužky, pronájem prostor na dětské oslavy či školení, sdílenou ...

Městská knihovna Votice

Městská knihovna Votice

Knihy, časopisy, audioknihy i deskové hry si můžete rezervovat přes on-line katalog a vaše čtenářské konto.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

Obec Pastviny

Obec Pastviny

Provozujeme obecní knihovnu. Půjčování knih Výpůjční doba činí 1 měsíc – do této doby je nutné knihy vrátit nebo oznámit knihovnici prodloužení výpůjční doby! (maximální prodloužení je však na 3 měsíce). Momentálně vypůjčené knihy, o které máte ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 14:00)

Knihovna Muzea T. G. M. Rakovník

Knihovna Muzea T. G. M. Rakovník

Knihovna poskytuje prezenční výpůjčky odborné i regionální literatury, starých tisků, archivních materiálů, knih a časopisů. Vyhledává informace pro badatele, informuje o akcích muzea a zajišťuje propagaci všech muzejních aktivit. Rovněž dokumentuje a ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 13:00)

Kulturní zařízení města Přibyslav

Kulturní zařízení města Přibyslav

Běžné absenční výpůjčky na základě osobního výběru uživatele. Běžné prezenční výpůjčky ve studovně (knihy se nepůjčují domů). Meziknihovní výpůjční služba – zajištění výpůjčky dokumentu, který nemá městská knihovna ve svém fondu z jiné ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

GOETHE-INSTITUT

GOETHE-INSTITUT

Kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci. Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který ...

Ústřední technická knihovna dopravy

Knihovna zpřístupňuje knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury. Obsahuje přes 120 000 knihovních jednotek z gesce dopravy a oborů s ní souvisejících, dále obsahuje odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce.

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841-1904) po dobu více než dvaceti let jeho tvůrčího života. Provoz muzea ...

Kamenice

Stránky obce Kamenice a jejích částí Kamenička, Řehořov, Vržanov a Brodek. První písemná zpráva pochází z roku 1358. Městys se nachází v nadmořské výšce 510 metrů. Na území žije 1906 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Obecní knihovna.

Kamenice
Městská knihovna Dubí

Městská knihovna Dubí

Provoz městské knihovny. K dispozici on-line přehled knih a připojení k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:00)

Městys Velký Vřešťov

Městys Velký Vřešťov

Městys se nachází na rozhraní 3 okresů Hradec Králové, Jičín a Trutnov, do kterého patří. Má 240 stálých obyvatel. V letním období se pravidelně rozroste o cca 500 rekreantů v autokempu a chatách. Velký Vřešťov leží v průměrné výšce 273 m nad mořem. První ...

Obec Lanžov

Obec Lanžov

Obecní knihovna nabízí půjčování knih, časopisů a jiných tiskovin z vlastního fondu, meziknihovní výpůjční službu a veřejně přístupný internet.

Lanžov 2 +

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 18:00)

Knihovna Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Nabídka služeb knihovny s specializovanou literaturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Regionální informační středisko Tachov

Regionální informační středisko Tachov

Informační centrum poskytující služby turistům, informace o okolí, možnostech ubytování, kulturním a sportovním vyžití. Prodej propagačních materiálů, předprodej vstupenek na akce, výlep plakátů po městě atd. Jazyková vybavenost (němčina, částečně ruština …

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Městské kulturní středisko Horní Slavkov

Městské kulturní středisko Horní Slavkov

Na stránkách Městského kulturního střediska Horní Slavkov naleznete program kulturních akcí, program kina, informace z naší knihovny, kavárny atd. Organizace kulturních akcí, divadelních představení a plesů.

Městská knihovna Týnec nad Sázavou

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:45)

Knihovna Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Provozujeme knihovnu se zaměřením na odbornou literaturu s nabídkou knihovnických, reprografických a informačních služeb. Nabízíme možnost přístupu na veřejný internet.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:30)

Místní knihovna Benice

Nabídka knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 18:30)

Místní knihovna Praha - Kolovraty

Poskytování knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 13:00)

Knihovna VUC Praha

Shromažďování, třídění a zpřístupňování informací z oblasti cukrovarnictví a pěstování cukrovky.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Jiráskova knihovna

Nabídka služeb knihovny.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 10:00)

Místní knihovna Petrovice

Nabídka knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Městská knihovna Neveklov

Nabídka knihovnických služeb. Možnost přístupu k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Obecní knihovna Hradištko

Nabídka služeb knihovny s možností připojení k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 15:00)

Knihovna Ústavu experimentální medicíny AV ČR

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. K dispozici jsou knihy z oblastí věd o přírodě, humanitních a společenských vědách.

Místní knihovna Davle

Provozování městské knihovny s možností připojení na internet. Půjčujeme knihy pro děti i dospělé.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Knihovna ekologické a přírodovědné literatury

Nabídka knihovnických služeb v oblasti ekologie a přírodovědy.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Knihovna Národního archivu

Nabízíme knihovnické, informační a bibliograficko-dokumentační služby, uchovávání historických fondů a sbírek. K dispozici je veřejný internet.

Knihovna Státního okresního archivu Benešov

Prezenční půjčování historicko-vlastivědné, statistické a právní literatury a periodik.

Knihovna Ústavu fyziky atmosféry AV ČR

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou. Možnost využití elektronických zdrojů.

Knihovna Vrané nad Vltavou

Nabídka knihovnických služeb a připojení k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 12:00)

Místní knihovna Praha - Štěrboholy

Poskytování knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 16:00)

Ústřední statistická knihovna ČSÚ

Provoz knihovny se studovnou a výpůjčním sálem s volným výběrem základních statistických publikací a 8 stolky s počítači a přístupem na internet.