Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Cechy.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavy Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Čechy"ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o. - www.zappercentrum.cz - www.alternativnimedicina.cz

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřící přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Praha 6 - Dejvice, Svatovítská 578/18 + pobočky (8) - +420 606 909 540

AXYS-VARILAB, spol. s r.o. - www.axys.cz

Analýzy organických polutantů, zejména dioxinů, polyaromatických uhlovodíků, PCB a pesticidů v emisích do ovzduší, vody a půdy. Analýza potravin.

Vrané nad Vltavou, Vltavská 13 - +420 257 760 794

ASIPO s.r.o. - www.asipo.cz

Aplikovaný výzkum, vývoj a dalším využití jeho výsledků včetně marketingové a vývojové podpory svých klientů a spolupracovníků. Největší zázemí má především v oblastech zušlechťovaných foliových a papírových materiálů, využití superkritických technologií ...

Ohnišov 134 + pobočky (2) - +420 602 116 228 , +420 494 665 990

Chmelařský institut, s.r.o. - www.chizatec.cz

Provádění vědeckovýzkumné činnosti v oboru pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Provoz pokusného minipivovaru za účelem testování kvality.

Žatec, Kadaňská 2525 + pobočka - +420 415 732 111, +420 415 732 101

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha - Zbraslav, Žabovřeská 250 + pobočky (5) - +420 257 027 111

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. - www.vsuo.cz

Ústav se věnuje výzkumu ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury.

Holovousy 1 + pobočka - +420 493 692 821, +420 493 692 831

SELGEN, a.s. - www.selgen.cz

Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a žito.

Sibřina-Stupice 24 + pobočky (5) - +420 281 091 441, +420 281 091 443

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. - www.vupp.cz

Provádění výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin.

Praha - Hostivař, Radiová 1285/7 - +420 296 792 111

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. - www.vuzt.cz

Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba.

Praha - Ruzyně, Drnovská 507/73 + pobočka - +420 233 022 111

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - www.vukoz.cz

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Průhonice, Květnové náměstí 391 + pobočky (2) - +420 296 528 111, +420 296 528 205

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - www.uzei.cz

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Praha - Vinohrady, Mánesova 1453/75 + pobočky (2) - +420 222 000 508

Česká akademie zemědělských věd - www.cazv.cz

Formování strategie a stanovování priorit zemědělského výzkumu, tvorba a vyhodnocování zemědělských programů. Vydávání odborných časopisů.

Praha - Nové Město, Těšnov 65/17 - +420 222 320 582

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - www.vurv.cz

Zabýváme se zachováním a využíváním přírodních zdrojů. Zaměřujeme se na zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin.

Praha - Ruzyně, Drnovská 507/73 - +420 233 022 111, +420 233 022 480

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Žatec, Chmelařské náměstí 1612 + pobočky (28) - +420 737 267 050 , +420 415 778 119

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o. - www.uvp-praha.cz/Ustav_pro_vysetrovani_potravin/Uvod.html

Provoz ústavu pro vyšetřování potravin. Pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin.

Praha - Šeberov, K Hrnčířům 25 - +420 261 910 023

ZKUŠEBNÍ STANICE Trutnov, s.r.o.

Provoz zemědělské zkušební stanice.

Trutnov - Horní Předměstí, Volanovská 409 - +420 737 823 799 , +420 499 813 090

MVDr. Jitka Holovská - www.haccp.holovska.cz

Zabývám se poradenskou a konzultační činností v oblasti hygieny potravinářských objektů a auditorstvím potravinářských provozů.

Strakonice - Strakonice I, Smetanova 422 - +420 777 861 496 , +420 383 322 654

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. - www.vubhb.cz

Ústav se zabývá agrotechnikou, výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou, šlechtěním a ochranou brambor. Poskytuje poradenské služby.

Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366 - +420 732 919 311 , +420 569 466 213

ZKULAB, s.r.o. - www.zkulab.cz

Provádění chemických analýz krmiv včetně rozborů půd, hnojiv, kejd, kalů, sedimentů, odpadů či analýz pro bioplynové stanice a stanovení těžkých kovů v ovoci, zelenině a dalších materiálech. Nabízíme akreditované vzorkování. Výroba chemických látek. ...

Postoloprty, Masarykova 300 - +420 725 444 668 , +420 415 784 309

SEDIUM RD, s.r.o. - www.sedium-rd.cz ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Vývoj imunosouprav Elisa pro stanovení alergenů v potravinách a škodlivin v životním prostředí.

Pardubice - Nemošice, Plemenářský podnik 29 - +420 725 058 510, +420 725 767 231

TIMAC AGRO CZECH, s.r.o. - www.cz.timacagro.com

Výzkum v oblasti výživy zemědělských plodin a prodej hnojiv. Nabízíme poradenství v oblasti rostlinné výživy a inovace konkrétních řešení výživy rostlin. Dodáváme produkty značek Physiostart, Fertiactyl, Fertileader, Duofertil, Eurofertil a Slurry Activ.

Jihlava, Znojemská 949/84 - +420 567 301 995