Vědecké a výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Info-Cechy.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy

Akademie věd

Hvězdárny

Výzkumné a zkušební ústavy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Čechy"SVÚM, a.s. - www.svum.cz

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

Praha - Běchovice, Podnikatelská 565 - +420 222 726 559

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha - Zbraslav, Žabovřeská 250 + pobočky (5) - +420 257 027 111

Zkušebna VUOS, s.r.o. - www.zkusebnavuos.cz

Provádíme zkoušky mechanických vlastností obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů. Zabýváme se rozborem tuhosti a měřením vibrací.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 + pobočka - +420 222 520 046

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. - www.vumo.cz

Výzkum, vývoj a zkušebnictví v oblasti cementu, vápna, sádry, malt a materiálového a energetického využití odpadů. Připravujeme marketingové, technické a ekonomické studie. Navrhujeme řešení v oblastech ekologie, legislativy a normalizace.

Praha - Radotín, Na Cikánce 614/2 - +420 257 911 800

Jednota českých matematiků a fyziků - www.jcmf.cz

Rozvoj matematiky, fyziky, zdokonalování a modernizace jejich výuky.

Praha - Nové Město, Žitná 609/25 - +420 222 090 709, +420 222 211 100

VÚTS, a.s. - www.vuts.cz/

Výzkum, vývoj, výroba a zkoušení strojů a zařízení pro textilní a zpracovatelský průmysl.

Liberec - Perštýn, Svárovská 619 - +420 485 301 111, +420 485 302 491

EUC Laboratoře s.r.o. - www.euclaboratore.cz/ - www.facebook.com/euclaboratore/

Poskytujeme laboratorní služby pro lékaře i veřejnost. Využijte služeb našich odběrových míst po celé ČR. Vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných ...

Praha 8 - Libeň, Sokolovská 31/155 + pobočky (18) - +420 226 224 900

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - www.imc.cas.cz

Základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice polymerů.

Praha - Břevnov, Heyrovského náměstí 1888/2 + pobočky (2) - +420 296 809 111

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.gli.cas.cz

Výzkum složení a vývoje neživé přírody.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 269 + pobočky (3) - +420 233 087 211

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - www.irsm.cas.cz

Provozujeme ústav provádějící výzkum zaměřený na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 94/41 + pobočka - +420 266 009 111, +420 266 009 318

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. - www.vzlu.cz

Jsme národní centrum pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavní obory: aerodynamika, pevnost konstrukcí, akreditované zkušebnictví, letecké motory, průmyslové ventilátory, kompozitní konstrukce, aktivity v oblasti space.

Praha - Letňany, Beranových 130 + pobočka - +420 225 115 111, +420 225 115 331

VÚK Panenské Břežany, a.s. - www.vuk-pb.cz

Vývoj slitin, technologií výroby a hutních výrobků z neželezných kovů. Provádění chemických analýz.

Panenské Břežany, Hlavní 50 - +420 283 971 894

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. - www.vsuo.cz

Ústav se věnuje výzkumu ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury.

Holovousy 1 + pobočka - +420 493 692 821, +420 493 692 831

IMET, s.r.o. - www.imet.cz

Zkoušení, atestace a kontrola obalů a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí.

Praha - Sedlec, Kamýcká 234 - +420 220 922 085, +420 220 921 676

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. - www.vvud.cz

Zajišťujeme certifikaci a zkoušení stavebních výrobků dřevozpracujícího průmyslu na českém i evropském trhu. Zabýváme se znaleckou činností.

Praha - Nové Město, Na Florenci 1685/7 (3. patro) - +420 221 773 711, +420 221 773 718

SELGEN, a.s. - www.selgen.cz

Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a žito.

Sibřina-Stupice 24 + pobočky (5) - +420 281 091 441, +420 281 091 443

TESTIMA, spol. s r.o. - www.testima.eu

Zajištění nedestruktivního zkoušení a kontroly materiálů a zařízení.

Praha - Horní Počernice, Křovinovo náměstí 8/10 - +420 602 249 998 , +420 281 922 523

Státní ústav pro kontrolu léčiv - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Praha 10, Šrobárova 48 + pobočky (8) - +420 272 185 111

Puncovní úřad - www.puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Praha - Staré Město, Kozí 748/4 + pobočky (9) - +420 225 982 111, +420 225 982 201

Česká parazitologická společnost - www.parazitologie.cz

Provádění parazitologických výzkumů na univerzitách, v hygienické službě a v humánně a veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích.

Praha - Nové Město, Viničná 1594/7 - +420 221 951 819

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - www.vulhm.cz

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Jíloviště, Strnady 136 + pobočky (5) - +420 257 892 222, +420 257 892 223

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. - www.vubp.cz

Zkoumání, ověřování a aplikace metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí nebo majetek.

Praha - Nové Město, Jeruzalémská 1283/9 + pobočka - +420 221 015 811

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. - www.vupp.cz

Provádění výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin.

Praha - Hostivař, Radiová 1285/7 - +420 296 792 111

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. - www.vuzt.cz

Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba.

Praha - Ruzyně, Drnovská 507/73 + pobočka - +420 233 022 111

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - www.vukoz.cz

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Průhonice, Květnové náměstí 391 + pobočky (2) - +420 296 528 111, +420 296 528 205

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - www.uzei.cz

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Praha - Vinohrady, Mánesova 1453/75 + pobočky (2) - +420 222 000 508

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti - www.hvezdarnacb.cz

Nabízíme prezentace poznatků pro veřejnost, práce s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o oblast astronomie a spolupráce s amatérskými astronomy.

České Budějovice - České Budějovice 7, Zátkovo nábř. 9/4 + pobočka - +420 386 352 044

Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. - www.csod.cz

Provoz organizace autorizované k úřednímu měření v oboru dozimetrických veličin ionizujícího záření a neutronů.

Praha - Libeň, Na Truhlářce 39/64 - +420 284 840 400

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - www.vupsv.cz

Ústav se zaměřuje na aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy.

Praha - Nové Město, Palackého náměstí 375/4 - +420 224 972 650

Česká akademie zemědělských věd - www.cazv.cz

Formování strategie a stanovování priorit zemědělského výzkumu, tvorba a vyhodnocování zemědělských programů. Vydávání odborných časopisů.

Praha - Nové Město, Těšnov 65/17 - +420 222 320 582

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. - www.jh-inst.cas.cz

Výzkum v oblasti fyzikální chemie.

Praha - Libeň, Dolejškova 2155/3 + pobočka - +420 266 052 011, +420 286 583 014

Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - www.math.cas.cz

Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Praha - Nové Město, Žitná 609/25 + pobočky (2) - +420 222 090 702

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - www.icpf.cas.cz

Zabýváme se výzkumem v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 135/1 + pobočka - +420 220 390 111

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. - www.ih.cas.cz

Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav.

Praha - Dejvice, Pod Paťankou 30/5 + pobočky (2) - +420 233 109 011, +420 233 323 748

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. - www.ufe.cz

Výzkum fotoniky, optoelektroniky a elektroniky.

Praha - Kobylisy, Chaberská 1014/57 + pobočka - +420 266 773 400

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - www.ibot.cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park.

Průhonice, Zámek 1 (Zámek) + pobočky (3) - +420 271 015 211, +420 271 015 233

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. - www.ei.cas.cz

Podpora, rozšiřování a realizace nezávislého ekonomického výzkumu.

Praha - Nové Město, Politických vězňů 936/7 - +420 224 005 123, +420 224 005 153

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - www.fzu.cz

Výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu.

Praha - Libeň, Na Slovance 1999/2 + pobočky (3) - +420 266 052 110

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. - www.itam.cas.cz

Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze, materiálů, zemin a statiky, dynamiky a mechaniky konstrukcí.

Praha - Prosek, Prosecká 809/76 + pobočka - +420 286 882 121

Československá mikroskopická společnost - www.microscopy.cz

Provoz sdružení, které se zabývá elektronovou mikroskopií.

Praha - Krč, Vídeňská 1083 - +420 241 062 219

Hvězdárna Františka Pešty

Nabídka pozorování astronomických jevů a sluneční aktivity. Provoz dětského astronomického kroužku.

Sezimovo Ústí, Ke Hvězdárně 667 - +420 777 770 253 , +420 602 422 166

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - www.cs.cas.cz

Provádění výzkumné činnosti v oblasti logických a pravděpodobnostních základů informatiky a genetiky.

Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží 271/2 + pobočka - +420 266 052 083

Společnost pro biologickou psychiatrii - psych.lf1.cuni.cz/sbp/default.htm

Zajištění vědeckých setkání, seminářů a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů.

Praha - Nové Město, Ke Karlovu 460/11 + pobočky (123) - +420 495 832 228

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - www.sujchbo.cz

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Milín-Kamenná 71 + pobočky (5) - +420 318 600 200, +420 318 621 187

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - www.bc.cas.cz

Provozujeme instituci, která zahrnuje entomologický, hydrobiologický, parazitologický ústav, ústav molekulární biologie rostlin a půdní biologie.

České Budějovice - České Budějovice 2, Branišovská 1160/31 + pobočka - +420 387 771 111, +420 387 775 051

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové - www.astrohk.cz

Provozujeme nejstarší planetárium v ČR. Nabízíme programy pro školy i jednotlivce, pozorování noční oblohy či Slunce. Pořádáme astronomické kurzy.

Hradec Králové - Třebeš, Zámeček 456/30 - +420 737 456 777 , +420 495 264 087

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i. - www.utia.cas.cz/cs

Výzkum kybernetiky a informatiky, rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro potřeby matematického modelování a automatického řízení.

Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží 1143/4 + pobočka - +420 266 053 111, +420 286 890 298

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - www.ufa.cas.cz

Výzkum procesů ve vrstvách atmosféry až po meziplanetární prostor.

Praha - Záběhlice, Boční II 1401/1a + pobočka - +420 272 016 041, +420 272 016 049

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - www3.it.cas.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Praha - Libeň, Dolejškova 1402/5 + pobočky (6) - +420 266 052 021, +420 266 053 022

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - www.vurv.cz

Zabýváme se zachováním a využíváním přírodních zdrojů. Zaměřujeme se na zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin.

Praha - Ruzyně, Drnovská 507/73 - +420 233 022 111, +420 233 022 480

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»