Akademie věd

Přidat / editovat záznam

Info-Cechy.cz Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Akademie věd


Zobrazit pouze výsledky lokality "Čechy"Ústav fyziky plazmatu AV ČR - www.ipp.cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi.

Praha 8, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 052, +420 266 052 978

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - www.usd.cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Praha - Malá Strana, Vlašská 355/9 + pobočky (5) - +420 257 286 362, +420 257 531 121

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.soc.cas.cz

Provádění sociologických analýz současné společnosti.

Praha - Staré Město, Jilská 352/1 + pobočka - +420 222 220 111

Akademie věd ČR - www.cas.cz

Provádění národních i mezinárodních výzkumných programů, podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.

Praha - Staré Město, Národní 1009/3 + pobočka - +420 221 403 111

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - www.ucl.cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Praha - Nové Město, Na Florenci 1420/3 + pobočky (2) - +420 234 612 111

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. - www.ueb.cas.cz

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Praha - Dejvice, Na Karlovce 2152/1A + pobočky (7) - +420 224 310 108, +420 225 106 445

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - www.ssc.cas.cz

Samostatný právní subjekt neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Jedná se především o aktivity v těchto oblastech: informační ...

Praha 1 - Staré Město, Národní 1009/3 + pobočky (13) - +420 221 403 111

Český komitét pro vědecké řízení - www.ckvr.cz

Nabízíme služby v oblasti vědeckého řízení v praxi i teorii. Zabýváme se rozvojem osobnosti, řízením lidských zdrojů, investičním poradenstvím. V současné době se komitét věnuje problematice mezigeneračního předávání zkušeností a pravomocí v oblasti řízení, …

Praha 1 - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 279

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.gli.cas.cz

Výzkum složení a vývoje neživé přírody.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 269 + pobočky (3) - +420 233 087 211

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - www.irsm.cas.cz

Provozujeme ústav provádějící výzkum zaměřený na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 94/41 + pobočka - +420 266 009 111, +420 266 009 318

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. - www.jh-inst.cas.cz

Výzkum v oblasti fyzikální chemie.

Praha - Libeň, Dolejškova 2155/3 + pobočka - +420 266 052 011, +420 286 583 014

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - www.imc.cas.cz

Základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice polymerů.

Praha - Břevnov, Heyrovského náměstí 1888/2 + pobočky (2) - +420 296 809 111

Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - www.math.cas.cz

Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Praha - Nové Město, Žitná 609/25 + pobočky (2) - +420 222 090 702

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - www.icpf.cas.cz

Zabýváme se výzkumem v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 135/1 + pobočka - +420 220 390 111

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. - www.ih.cas.cz

Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav.

Praha - Dejvice, Pod Paťankou 30/5 + pobočky (2) - +420 233 109 011, +420 233 323 748

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. - www.ufe.cz

Výzkum fotoniky, optoelektroniky a elektroniky.

Praha - Kobylisy, Chaberská 1014/57 + pobočka - +420 266 773 400

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - www.ibot.cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park.

Průhonice, Zámek 1 (Zámek) + pobočky (3) - +420 271 015 211, +420 271 015 233

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - www.fzu.cz

Výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu.

Praha - Libeň, Na Slovance 1999/2 + pobočky (3) - +420 266 052 110

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. - www.itam.cas.cz

Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze, materiálů, zemin a statiky, dynamiky a mechaniky konstrukcí.

Praha - Prosek, Prosecká 809/76 + pobočka - +420 286 882 121

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - www.cs.cas.cz

Provádění výzkumné činnosti v oblasti logických a pravděpodobnostních základů informatiky a genetiky.

Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží 271/2 + pobočka - +420 266 052 083

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i. - www.utia.cas.cz/cs

Výzkum kybernetiky a informatiky, rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro potřeby matematického modelování a automatického řízení.

Praha - Libeň, Pod vodárenskou věží 1143/4 + pobočka - +420 266 053 111, +420 286 890 298

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - www.ufa.cas.cz

Výzkum procesů ve vrstvách atmosféry až po meziplanetární prostor.

Praha - Záběhlice, Boční II 1401/1a + pobočka - +420 272 016 041, +420 272 016 049

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - www3.it.cas.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Praha - Libeň, Dolejškova 1402/5 + pobočky (6) - +420 266 052 021, +420 266 053 022

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - www.arup.cas.cz

Základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických památek.

Praha - Malá Strana, Letenská 123/4 + pobočky (2)

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.eu.avcr.cz

Výzkum sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin.

Praha - Nové Město, Na Florenci 1420/3 + pobočky (4) - +420 222 828 111, +420 222 828 503

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. - www.ujc.cas.cz

Výzkum českého jazyka a jeho historie. Zaměření na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace a řečového jednání.

Praha - Malá Strana, Letenská 123/4 + pobočky (3) - +420 257 531 793, +420 257 533 756

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - www.uochb.cz

Vedeme výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a disciplínách z lékařského a životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na universitní úrovni.

Praha - Dejvice, Flemingovo náměstí 542/2 + pobočka - +420 220 183 333, +420 220 183 444

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. - www.iapg.cas.cz

Výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů.

Liběchov, Rumburská 89 + pobočky (2) - +420 315 639 532

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. - www.udu.cas.cz

Výzkum v oblasti dějin umění, především českého výtvarného umění od časného středověku do současnosti.

Praha - Staré Město, Husova 352/4 + pobočka - +420 222 222 144

Inženýrská akademie České republiky, o.s. - www.eacr.cz

Rozvoj možností využití potenciálu naší inženýrské veřejnosti. Zaměření na průmysl.

Praha - Staré Město, Národní 1009/3 - +420 604 866 441 , +420 221 403 478

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - www.hiu.cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

České Budějovice - České Budějovice 2, Branišovská 1160/31 + pobočky (4) - +420 387 775 070

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.psu.cas.cz

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Praha - Nové Město, Hybernská 1000/8 + pobočky (2) - +420 221 403 901

Ústav biologie obratlovců AV ČR - www.ivb.cz

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Studenec 122 + pobočky (2) - +420 568 422 387

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - www.slu.cas.cz

Vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, lexikografie současných slovanských jazyků i dějin slavistiky.

Praha - Staré Město, Valentinská 91/1 - +420 224 800 251

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - www.ujf.cas.cz

Teoretický a experimentální výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech.

Husinec, Řež 130 - +420 220 941 147

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. - www.iic.cas.cz ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických sloučenin.

Husinec, Řež 1001 - +420 220 940 158, +420 266 172 000