Praktické a speciální základní školy

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Trutnov

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Trutnov

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 06:45)

Základní škola a střední škola waldorfská

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo. Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s …

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

As a school that utilizes the world-famous BASIS Charter School Curriculum, we are the first school with grades 0–13 that opened in Europe in September 2021. In September 2022, we are going to open only Grades 0–2. Grade 2 is for 7 to 8 year old students …

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

APOSS Liberec

Zajišťujeme poskytování služeb sociální pomoci a podpory, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením.

Nová Ves 55 +

ZŠ Olešovice

Zvláštní základní škola pro 40 žáků s jídelnou a internátem. Důraz kladen na výtvarnou výchovu a keramiku, tělesnou výchovu nebo na hudební výchovu.

ZŠ speciální Psáry

Pomocná škola pro 20 žáků zajišťující speciální výuku.

ZŠ Praha, Vachkova 941

Speciální škola s nabídkou kroužků keramiky, sportovních her a sborového zpěvu pro 85 žáků. Součástí je družina.

ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha

Speciální základní škola pro 133 žáků se školní družinou. Nabízíme výuku dětí během hospitalizace v nemocnici. Poskytujeme péči speciálních pedagogů.

ZŠ Praha 10 Práčská

Provozujeme základní škola praktickou pro 90 žáků s družinou, přípravnou třídou a jídelnou. Nabízíme kroužky sborový zpěv a vaření.

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči.

ZŠ Jarov, Praha 3

Jsme základní škola rodinného typu. V odpoledních hodinách vyučujeme povinnou angličtinu od 1. ročníku a nabízíme angličtinu s rodilým mluvčím.

ZŠ Praha 4, Boleslavova

Základní škola pro 135 žáků se speciálními potřebami. K dispozici jsou družina, kroužky keramiky, zpěvu, sportu a vaření.

ZŠ Zahrádka, Praha 3

Základní škola pro 36 žáků se specializací výuky pro děti s více vadami. Součástí vzdělání je podpora zrakových dovedností, logopedie a fyzioterapie.

ZŠ Tolerance Praha 9

Provozujeme zvláštní a pomocnou školu pro 279 žáků s jídelnou a družinou.

Středisko praktického vyučování - INVENTARIA, spol. s r.o.

Výuka oborů prodavač drogistického zboží, prodavač drobného zboží a prodavač průmyslového zboží.

ZŠ a Střední škola Praha 2, Vinohradská

Základní škola pro 348 žáků se specializací na děti mající na běžné škole problémy se zvládáním učiva. Provoz školní jídelny, družiny a klubu.

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v nemocnici.

ZŠ Sedlčany, Konečná

Základní škola pro 70 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá karnevaly, besídky, kulturní a sportovní akce.

ZŠ Votice, Smetanova

Základní škola pro 48 dětí s družinou. Nabízíme výuku žáků s mentálními nebo smyslovými postiženími i vadami řeči. K dispozici je školní dílna, cvičná kuchyň, pozemek pro pěstitelské práce, pracovna ICT, tělocvična, knihovna a hřiště. Účastníme se soutěží, ...

ZŠ logopedická a ZŠ praktická Praha, Libčická

Výuka žáků s vadami řeči a žáků s vadou řeči v kombinaci s mentálním postižením.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny, Praha 5

Provoz základní praktické a speciální školy s kapacitou 186 žáků se školí družinou pro 54 dětí a speciálním pedagogickým centrem.

ZŠ Mníšek pod Brdy

Provoz základní školy pro 35 žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, autisty a žáky s poruchami chování a učení. K dispozici je jídelna. Zaměřujeme se na základy práce na PC a notebooku, základy vaření a drobných řemeslných činností, turistické …

ZŠ speciální a Praktická škola Praha, Rooseveltova

Speciální základní škola pro 62 žáků s jídelnou a školní družinou. K dispozici je turistický, dramatický, keramický a hudebně pohybový kroužek.

ZŠ Vokovice, Praha 6

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s kapacitou 136 žáků, se školní družinou a jídelnou.

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6

Základní škola pro žáky 2. stupně s diagnostikovanou a specifickou poruchou učení s kapacitou 144 žáků se školní jídelnou a klubem.

ZŠ Odolena Voda

Základní škola pro 600 žáků se školní družinou a jídelnou. Organizujeme lyžařská výcvik. Nabízíme sportovní, výtvarné, pěvecké, turistické, střelecké a keramické zájmové kroužky. Vydáváme školní časopis. Účastníme se sportovních i vědomostních soutěží a ...

Základní škola a Praktická škola Neratovice, příspěvková organizace

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální postižení, více vad, autismus). Sdružuje základní školu, základní školu speciální, a to včetně přípravného stupně základní školy speciální, školní družinu, střední školu (Praktickou školu …

ZŠ Dobříš, Lidická

Praktická a speciální základní škola pro 100 žáků se školní družinou. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku anglického jazyka, ...

ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova

Provozujeme praktickou základní škola pru 96 žáků. K dispozici je také družina. Specializujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mentálním a zdravotním postižením nebo na děti trpící autismem. Pořádáme ozdravné pobyty, besídky, pravidelná ...

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Provozujeme základní školu se školním klubem a družinou zajišťující výuku pro 76 dětí se speciálními potřebami.

ZŠ Uhlířské Janovice, Komenského

Základní škola pro 66 žáků s nabídkou kroužků v oblasti vaření a zdravé výživy, hudby, sportu a turistiky. Pořádáme lyžarské kurzy, výlety a sportovní soutěže.

ZŠ Slatina

Základní škola pro 31 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola klade důraz na individuální práci s jednotlivými dětmi, snaží se rozvíjet jejich vlohy a přispívat k odstraňování handicapů. Věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Má zájem na ...

ZŠ Pečky

Provozujeme praktickou základní školu pro 55 žáků s družinou a výdejnou obědů.

ZŠ Zruč nad Sázavou, Okružní

Provoz praktické základní školy pro 50 žáků s individuální integrací zdravotně postižených žáků. Součástí školy je školní družina a zahrada. Zaměřujeme se na zdravý životní styl a environmentální výchovu. Žáci se učí vlastní odpovědnosti ve vztahu k životnímu …

ZŠ Velvary

Základní škola praktická pro 34 žáků.

ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně Opařany

Provoz základní, praktické a speciální školy. Specializace na poruchy chování a učení, poruchy autistického spektra a ostatní psychiatrické diagnózy.

Speciální mateřská škola Králův Dvůr

Provozujeme speciální základní školu pro 70 žáků s družinou. Disponujeme keramickým kroužkem.

ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka, o.p.s.

Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků.

Speciální ZŠ Štětí

Základní škola pro 120 žáků se školní družinou. K dispozici je celkem 10 tříd. Škola poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, více vadami a s autismem. Zaměřujeme se na pracovní vyučování. Nabízíme počítačový, výtvarný a taneční kroužek. ...

MŠ a ZŠ Tábor, Čsl. armády

Speciální a praktická základní škola pro 187 žáků se školní jídelnou a družinou.