Základní školy

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

Základní škola a střední škola waldorfská

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo. Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Základní škola Zdechovice

Základní škola Zdechovice je málotřídní škola. Ročníky jsou spojovány v trojtřídním systému podle aktuálního počtu žáků a podle jednotlivých vyučovacích předmětů. Součástí je družina a jídelna, kapacita je 50 žáků. Škola poskytuje vzdělání žákům I. stupně ...

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

As a school that utilizes the world-famous BASIS Charter School Curriculum, we are the first school with grades 0–13 that opened in Europe in September 2021. In September 2022, we are going to open only Grades 0–2. Grade 2 is for 7 to 8 year old students …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Soukromé gymnázium funguje jako čtyřleté i víceleté gymnázium. V současnosti jej navštěvuje kolem 200 studentů gymnázia, kteří své studium mohou zaměřit jazykově nebo přírodovědně. Studenti se ve škole věnují 2 jazykům povinně a kromě angličtiny a němčiny ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

IMSP je mezinárodní škola, která nabízí autentické vzdělání podle principů Montessori pedagogiky. Rozvíjíme jedinečný potenciál každého dítěte, a tím žákům umožňujeme osvojit si vynikající studijní dovednosti a stát se sebevědomými, účastnými a aktivními ...

Základní škola a gymnázium Square

Základní škola a gymnázium Square

Jsme Square. Místo pro nejdůležitější lidi na světě. Základní škola: Česko-anglická základní škola s akreditací MŠMT a jedinečným vzdělávacím programem. Výuka je vedena především prostřednictvím prožitků, osobních zkušeností a spolupráce mezi ...

Základní škola Trmice

Základní škola Trmice

Základní škola s kapacitou 350 žáků, s přípravnou třídou, školní družinou (pro 50 žáků) a jídelnou (kapacita 200 jídel). K areálu školy patří také zahrada, která nabízí prostor pro různé školní i mimoškolní aktivity. Škola klade důraz na partnerské vztahy a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

APOSS Liberec

Zajišťujeme poskytování služeb sociální pomoci a podpory, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením.

Centrum Život hrou

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:15)

JAZYKY CZ s.r.o.

Jsme jazyková škola v Pardubicích s dlouholetou tradicí. Poskytujeme jazykové firemní/individuální kurzy v mnoha světových jazycích – angličtina, němčina, španělština, italština, ruština atd.

Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.

Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.

Zajišťujeme celoročně pobyty škol v přírodě, stravování z vlastní kuchyně a po celý den je zajištěn pitný režim. Nabízíme velkou ubytovací kapacitu, tělocvičnu, hřiště, travnaté plochy, velké ohniště, ozvučený prostor, školu. Můžete přijet na celodenní ...

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Učební obory vhodné pro absolventy ZŠ: ošetřovatel, operátor skladování, plastikář, cukrář, provozní služby – pokojská. Učební obory vhodné pro absolventy ZŠ i speciálních ZŠ: kuchařské práce, pečovatelské služby, zednické práce,  …

Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

Provozujeme soukromou základní školu pro 145 žáků podporující spolupráci, tvořivost a individuální přístup k dětem. K dispozici je družina a klub. Pracujeme v programu Začít spolu. Poskytujeme dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální ...

ZŠ Kostelec u Křížků

Základní škola pro 90 žáků s družinou a jídelnou. Škola pořádá akce: barevný týden, den dětí, drakiádu, Mikuláše, procházku školou, recitační soutěž, školu v přírodě, a další.

ZŠ Kamenice, Ringhofferova

Provoz základní školy pro 690 žáků s družinou a jídelnou. Možnost vypůjčení knih v anglické knihovničce.

ZŠ Olešovice

Zvláštní základní škola pro 40 žáků s jídelnou a internátem. Důraz kladen na výtvarnou výchovu a keramiku, tělesnou výchovu nebo na hudební výchovu.

ZŠ Krhanice

Základní škola se školní družinou a jídelnou. Součástí areálu školy je zázemí pro výuku tělesné výchovy a velká zahrada, kterou mimo jiné využíváme k výuce pěstitelských prací. Ve škole jsou odborné učebny anglického jazyka, fyziky, chemie, zeměpisu a ...

ZŠ Jílové u Prahy

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, hudební, jazykové a informatiky, žákovský senát.

ZŠ speciální Psáry

Pomocná škola pro 20 žáků zajišťující speciální výuku.

ZŠ Velké Popovice

Základní škola pro 380 žáků s družinou a jídelnou. Škola má svou počítačovou učebnu s 16 samostatnými počítači. V každé třídě je jeden PC k dispozici pro výuku, ve dvou třídách jsou interaktivní tabule. Školní družina má kapacitu 175 žáků. K dispozici k ...

Základní škola Parentes

Provoz základní školy s individuálním přístupem.

ZŠ Netvořice

Základní škola pro 300 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ T. G. Masaryka Pyšely

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme pěvecký, jazykový a sportovní kroužek. Pořádáme dny otevřených dveří, kurzy zdravovědy, setkání prvňáčků s hasiči, besedy, přednášky o exotických plazech, lyžařské kurzy a besídky. Zaměřujeme se …

ZŠ Průhonice

Provozujeme základní školu pro 360 žáků s družinou a jídelnou. V prostorách školy se nachází tělocvična. Pořádáme výlety a soutěže.

ZŠ Strančice

Provoz základní školy pro 295 žáků s jídelnou, klubem a družinou. K dispozici je školní psycholog.

1. ZŠ Říčany

Základní škola s kapacitou 570 žáků s družinou pro 180 dětí a jídelnou. Poskytujeme služby výchovného poradce. Pořádáme lyžařské kurzy. Nabízíme modelářský, počítačový a taneční kroužek.

ZŠ Praha 4, V Ladech

Základní škola pro 120 žáků s družinou a výdejnou obědů. Možnost výuky angličtiny a navštěvování výtvarného kroužku.

ZŠ Kolovraty

Základní škola pro 295 žáků. K dispozici je jídelna a školní družina.

ZŠ Nerudova, Říčany

Základní škola pro 74 žáků, se školní družinou. V budově je bezbariérový přístup - výtah a sociální zařízení pro žáky na vozíčku. Dále k dispozici tělocvična, počítačová pracovna, cvičná dílna a kuchyňka pro výuku pracovních činností, učebny s interaktivními …

ZUŠ Čerčany

Základní umělecká škola pro 170 žáků se zaměřením na výuku hudebních a výtvarných oborů. Žáci se mohou věnovat hře na klavír, kytaru, housle, saxofon, pozoun, trubku, kontrabas, baskytaru a akordeon. Zájemci se mohou věnovat také zpěvu.

ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám

Základní škola pro 1000 žáků s vlastním vzdělávacím programem Tvořivá škola Kateřinka. K dispozici je družina a jídelna.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Praha 4, K Milíčovu

Základní škola pro 926 žáků s třídami s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou a družinou.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha

Provozujeme 1. stupeň základní školy s rozšířenou výukou jazyků pro 160 žáků s družinou a jídelnou. Vyučujeme angličtinu, němčinu a španělštinu.

Základní škola Vitae, s.r.o.

Inovativní základní škola nabízející smysluplné vzdělávání a celistvý rozvoj dětí i učitelů. Tvoříme školu jako vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci.

ZŠ Praha-Petrovice, Dopplerova

Základní škola pro 350 žáků s jídelnou a družinou. Poskytujeme služby výchovného poradce. Organizujeme výlety, ozdravné pobyty a zájezdy.

ZŠ Praha 10, nám. Bratří Jandusů

Provozujeme základní školu pro 500 žáků. K dispozici je jídelna a ranní družina. Pro děti jsou pořádány vzdělávací, sportovní a kulturní akce.

DINO SCHOOLS of PRAGUE, a.s.

DINO SCHOOLS of PRAGUE, a.s.

V ČR ojedinělá koncepce propojení tří na sebe navazujících školních zařízení - mateřská škola, základní škola (1. - 5. ročník), osmileté gymnázium, poskytující plnohodnotné základní a středoškolské vzdělání zaměřené především na výuku cizích jazyků.

ZŠ Praha 4, Předškolní

Základní škola zajišťující výuku pro 540 žáků s družinou, klubem a jídelnou. V areálu školy je polyfunkční hřiště a sportovní hala.

ZŠ Říčany, Bezručova

Základní škola pro 750 žáků s družinou. Učebny jsou vybaveny moderními komunikačními technologiemi. Klademe důraz na vzdělávání žáků s poruchami učení, na podchycení a rozvíjení talentu, na rozvoj jazykových dovedností a rozvoje hudebnosti žáků.

ZŠ Tehov

Provozujeme malotřídní základní školu pro 50 žáků. K dispozici je jídelna, počítačová učebna, hřiště, zájmové kroužky, mezi které patří angličtina hrou, zpěv, přírodovědecký kroužek, keramika, hra na flétnu a florbal.

ZŠ Mirošovice

Provozujeme základní školu pro 80 dětí. K dispozici je jídelna a družina. Pro děti je připraven kroužek angličtiny a pořádají se kulturní, sportovní a společenské akce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

ZŠ Praha 10, Vachkova

Základní škola je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Součástí školy je školní družina. Pořádáme školu v přírodě a vodácké kurzy.

ZŠ Praha, Vachkova 941

Speciální škola s nabídkou kroužků keramiky, sportovních her a sborového zpěvu pro 85 žáků. Součástí je družina.

ZŠ Praha 4, Mikulova

Základní škola pro 720 žáků s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a tělesné výchovy. Součástí je družina a jídelna.

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, Bezručova

Základní škola pro 440 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat keramický, kuchařský i anglický kroužek, kurz karate, logiky, kroužek mladých hasičů či hudební sbor.