Dětské domovy

Dětský domov a Školní jídelna Pyšely

Provozujeme dětský domov s kapacitou 48 míst, který nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme různé akce dle projektu Rozvoj.

Dětský domov Strančice

Poskytujeme zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem. Nabízíme úlevový pobyt pro děti s těžkým zdravotním postižením formou denního, týdenní a celoročního stacionáře a diagnostický pobyt pro dítě s poruchou vývoje metodou pozorováním ve spolupráci s ...

Dětský domov a školní jídelna Benešov

Dětský domov s kapacitou 32 dětí zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům včetně stravování.

Centrum sociálních služeb Tloskov

Poskytujeme sociální služby. Provozujeme denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení. Nabízíme odlehčovací služby, ranou péči a sociální rehabilitaci pobytovou. Pořádáme akreditované rekvalifikační kurzy. Poskytujeme léčebnou …

Radost - dětský domov, o.p.s.

Provoz dětského domova rodinného typu. Zabýváme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností.

Dětský diagnostický ústav a ZŠ Praha 4

Provoz dětského diagnostického zařízení se zaměřením na ústavní nebo ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.

Dětský domov Charlotty Masarykové

Provoz dětského domova pro děti od 1 do 3 let, ojediněle do 6 let, s kapacitou 40 míst.

Dětský domov a Školní jídelna Praha 9 - Dolní Počernice

Zajištění komplexní péče o děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením z důvodu nekompetence rodičů.

Dětský domov a Školní jídelna Praha-Klánovice

Dětský domov rodinného typu pro děti ve věku od 3 do 18 let. Provoz zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže.

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Poskytování přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou. Ochrana dětí a jejich soukromí. Pořádání výletů do Krkonoš na horskou chatu.

A-B help, s.r.o.

Zprostředkováváme kontakt mezi dětskými domovy a světem firem.

Diagnostické centrum Palestra

Diagnostické centrum Palestra

Provoz diagnostického centra pro sportovce. Nabízíme vyšetření InBody a zátěžový test.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče a ZŠ, Dobřichovice

Provozujeme diagnosticko-výchovné zařízení s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let. Nabízíme psychoterapie, tvoření keramiky, sportovní terapie, práce na počítači a dramatickou výchovu. Umožňujeme …

Dětský domov a školní jídelna, Sázava

Zajišťování výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

Školské zařízení zabezpečující výkon ústavní a ochranné výchovy. Základním cílem a posláním Výchovného ústavu je vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen důraz na ...

Dětský domov a ZŠ Načeradec

Provozování dětského domova se základní školou pro 32 dětí. Zajišťování výchovných a vzdělávacích činností.

Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou

Zajišťování ubytování pro děti a klienty žijící zde převážně z důvodu nedostačující péče ze strany jejich rodičů. Kapacita domova je 22 dětí.

Dětské centrum Milovice

Provozujeme dětské centrum s nabídkou útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťujeme diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, psychologickou či ošetřovatelskou péči. Poskytujeme poradenství a konzultace.

Dětský domov Unhošť

Provoz zařízení pro děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít v biologické rodině. Pořádání různých sportovních akcí a výletů.

Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun

Speciální mateřská škola pro 18 dětí, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním postižením.

Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou

Provozujeme dětský domov. Pořádáme společenské a kulturní akce pro děti.

Dětské centrum Kladno

Dětský domov pro 50 dětí do 3 let věku.

Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí

Provoz dětského domova rodinného typu poskytujícího náhradní domov dětem a mládeži. Zúčastňujeme se pravidelně výtvarných soutěží a dramatických soutěží.

Dětský domov a Školní jídelna Krnsko

Ve školském zařízení je dětem s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní péči. Kapacita domova je 48 míst.

Dětský domov a ZŠ Radenín

Dětský domov zřízený pro výchovu dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

Dětský domov se školou Slaný

Provozujeme dětský domov se školou s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let. Nabízíme psychoterapie, tvoření keramiky, sportovní terapie, práce na počítači a dramatickou výchovu. Umožňujeme také ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Diagnostický ústav sociální péče Černovice

Nabídka rehabilitační péče klientům s mentálním postižením od tří let věku v zařízení i v rodině.

Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče a ZŠ, Dobřichovice

Provozujeme diagnostický ústav s nabídkou krizové intervence ve škole a práce se třídou. Poskytujeme konzultace pro odborníky pracující s mládeží, pro učitele a výchovné poradce. Nabízíme účast na rodičovských schůzkách a možnost zapůjčení odborné literatury.

Dětské centrum Kolín

Poskytování sociální a zdravotní péče pro děti od narození do 3 let věku.

OTEVŘENO (nonstop)

Dětský domov Dubá - Deštná

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov Senožaty

Poskytujeme sociální péči dětem bez domova a sirotkům. Organizujeme pobyty zaměřené na cyklistiku, lyžování a snowboarding.

Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí

Provoz dětského domova rodinného typu. Nabídka zájmových kroužků. Pořádání soutěží a společenských akcí.

Dětský domov Kamenice nad Lipou

Provoz dětského domova pro děti do 3 let. Zajištění diagnostické, terapeutické, preventivní, rehabilitační, výchovné či ošetřovatelské péče.

Dětský domov Humpolec

Nabídka útočiště opuštěným dětem a sirotkům v zařízení rodinného typu s kapacitou 32 dětí. Součástí domova je i velká zahrada s dětským hřištěm. Je zde vytvářen dostatek prostoru pro kulturní, sportovní, rekreační a společenské vyžití.

Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice

Zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem od 3 do 18 let. Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin. Navštěvují například keramické, výtvarné, taneční, počítačové kroužky a podobně. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, lyžařské a plavecké výcviky. …

Dětský domov Česká Lípa

Zajišťování výchovné, vzdělávací, sociální a materiální péče dětem.

Dětský domov a ZŠ Hamr na Jezeře

Zajištění výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina Volyně

Poskytování ubytování, výchovy a vzdělávání všem dětem, které z rozhodnutí soudu musí být umístěny mimo vlastní rodinu.

Dětský domov, Jablonné v Podještědí

Zajišťování výchovné, vzdělávací, sociální a materiální péče dětem. Pravidelné pořádání volnočasových aktivit. Jedná se o olympiádu dětských domovů ČR.

Dětský domov, Nepomuk

Poskytování péče dětem bez rodiny. Jsme zapojeni do projektu Krok do života 1, který rozvíjí péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů.

Dětský domov Země dětí a Školní jídelna Česká Kamenice

Dětský domov rodinného typu je určen opuštěným dětem a sirotkům ve věku od 3 do 26 let.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

Do dětského domova přichází děti ve věku od 3 let na základě soudem vydaného předběžného opatření nebo nařízené ústavní výchovy. Kapacita dětského domova je 24 dětí od 3 do 18 let ve třech rodinných skupinách. Vedení každé skupiny je zajištěno 2 pedagogickými …

Dětské centrum Jihlava

Pečujeme o děti od narození do tří let věku. Zajišťujeme náhradní rodinnou péči.

Dětský domov Telč

Dětský domov poskytuje celoroční náhradní rodinnou péči pro děti ve věku od 3 do 18 let s nařízenou ústavní výchovou.

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem

Poskytování ústavní péče dětem bez rodiny. Dětský domov je školským koedukovaným zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let. Rodinné skupiny jsou zde organizovány po 10 dětech. Celková kapacita je 50 dětí. Pořádání ...

Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem.

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Kostomlaty pod Milešovkou

Provoz výchovného ústavu pro 24 osob se základní školou pro 24 žáků i střední školou pro 32 žáků a se školní jídelnou pro 80 strávníků. Střední škola poskytuje vzdělání v oblasti zahradnické výroba, práce ve stravování a v provozních službách. Dále poskytuje …