Náboženské organizace • Čechy a okolí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Osobní asistence – nabízíme pomoc dětem od 7 let věku, dospělím ve věku 18–64 let a seniorům. Jsme tu pro Vás, pokud máte zhoršený zdravotní stav, tělesné postižení nebo mentální znevýhodnění.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Trutnov

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Trutnov

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

Sbor Jednoty bratrské v Týnci nad Sázavou

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Organizujeme příměstský tábor.

Římskokatolická farnost Čestlice

Pořádání bohoslužeb a výuka katolického náboženství. Provozování farního sboru a dobrobazaru.

Sbor Církve bratrské v Praze 4

Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a náboženských i jiných setkání. Možnost sledování přímého přenosu nedělní bohoslužby. K dispozici je knihovna.

Křesťanský sbor Pyšely

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání i setkání maminek s malými dětmi.

Farní charita Praha 4 - Chodov

Nabídka pečovatelských a ošetřovatelských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 10:00)

KSK Praha

Pořádáme prázdninové tábory a lyžařské i kanoistické výcviky.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a kněžství.

Nadační fond mezinárodní křesťanské pomoci

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Provozujeme klub dětí Šneček a navazujeme na českou a moravskou duchovní minulost.

Římskokatolická farnost u kostela sv.Františka z Assisi Praha-Chodov

Cílem farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na území farnosti křesťanské zázemí a to jak pastorační, formační i vzdělávací, tak i evangelizační. V našem případě je tedy snaha toto poskytnout lidem žijícím na území Prahy 11 a dát jim možnost nalézt …

Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Sdružování evangelikálních křesťanů a zajišťování prostoru pro vzájemné setkávání a vzdělávání.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Jižní Město

Sbor pořádá bohoslužby, náboženské programy, svatby, křty, pohřby či výstavy. Možnost pronájmu prostor pro výstavy, koncerty, školení, svatby, rauty.

Sbor Jednoty bratrské v Benešově u Prahy

Pořádáme bohoslužby, náboženské setkání i programy pro děti a mládež.

Farní charita Benešov

Koordinace dobrovolnických aktivit ve spolupráci s farností a poskytovateli sociálních služeb v Benešově a blízkém okolí.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká

Organizace akcí na podporu zájmu o židovský národ.

ZAVŘENO (Otevírá v 14:00)

Muslimská unie

Šíření, plánování a zajišťování objektivních informací o islámu a podpora vzdělávací činnosti v oblasti kultury. Pořádáme besedy a přednášky.

Bejt Praha

Nabídka vzdělávacích, kulturních a náboženských programů pro Židy. Programy jsou vedeny v češtině, angličtině a hebrejštině. Pořádáme koncerty.

Sbor Církve bratrské v Praze 4 - Jižní Město

Provoz klubu pro různé věkové kategorie a křesťanské aktivity. Nabídka výuky anglického jazyka. Pořádání bohoslužeb a diskuzních večerů.

Farní charita Praha 10 - Strašnice

Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc určenou lidem v nouzi. Pořádáme přednášky či sběr oblečení a poskytujeme osobní asistenci.

Farní charita Praha 4 - Modřany

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Dílo Mariino

Podpora společného soužití podle modelu Svaté rodiny v Nazaretě. Organizování akcí pro veřejnost, děti a mládež, vydávání časopisu.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hvozdnici

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání a programu pro děti a mládež.