Domy dětí a mládeže

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Pořádání zábavně-vzdělávacích dopolední pro rodiče s předškolními dětmi. RC Kulihrášek slouží především maminkám pečujícím o malé dítě jako komunitní a integrační centrum, které jim umožňuje výměnu názorů, zkušeností či nápadů a nabízí jim své aktivity a ...

LECCOS, z.s.

LECCOS, z.s.

Poskytujeme a rozvíjíme sociální služby a aktivity pro rodiny s dětmi a pro děti a mládež. Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, Rodinné centrum Kostička, ...

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace

Pořádáme zájmové kroužky a činnosti pro volný čas dětí a mládeže. Realizujeme také příměstské tábory pro děti. Pořádáme také pěvecké soutěže, taneční soutěže, a mnoho dalších.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:00)

DDM ALFA Pardubice, odloučené pracoviště DELTA

DDM ALFA Pardubice, odloučené pracoviště DELTA

Organizujeme kulturní, sportovní a vzdělávací programy, zájmové kroužky i letní tábory.

Dům dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Volary

Dům dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Volary

Školské zařízení zajišťuje zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Posláním je zabezpečit kvalitní a smysluplné využití volného času dětí a mládeže a naučit je orientovat se v široké nabídce volnočasových aktivit a předcházet tak působení negativních ...

M-TES – občanské sdružení pracující s dětmi a mládeží

M-TES – občanské sdružení pracující s dětmi a mládeží

Občanské sdružení pracující s dětmi a mládeží. Nabízíme mnoho volnočasových aktivit pro děti školního věku. Děti mají možnost navštěvovat kroužky taneční, sportovní, cizích jazyků, výtvarné, tvořivé, počítačové, elektronické, modelářské, přírodovědné a další. …

CK Hanka s.r.o.

CK Hanka s.r.o.

Služby cestovní kanceláře. Šlágrem posledních několika let jsou naše programy pro rodiče s dětmi. V zimě výuka lyžování pro děti od 3 let, snowboardů od 7 let, plavání a další programy – tvoření, hry. Jarní prázdniny v Rakousku s českými učiteli lyžování a …

Rodinné a komunitní centrum Paleček

Rodinné a komunitní centrum Paleček

Provoz rodinného centra a školky. Nabízíme kurzy pro rodiče s dětmi ve věku od narození do 8 let. RKC Paleček nabízí: podporu komunitního života Prahy 3, velký výběr kurzů pro děti (včetně kurzů s prvky Montessori), vzdělávací semináře a besedy pro ...

Centrum Život hrou

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální ...

Dům dětí a mládeže Větrník

DDM Větrník je zařízení, které nabízí program – zájmové a rekreační činnosti pro děti, mládež i dospělé. Každý rok otevíráme cca 90 kroužků sportovních a turistických, výtvarných a keramických, tanečních – disko, historické, country i společenské, ...

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Proč studovat na naší škole? Maturitní obory – hotelnictví a turismus, obchodní akademie, podnikání. Obory s výučním listem – mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář, výtahář, opravář zemědělských strojů, zemědělec-farmář, stravovací a ubytovací …

Středisko volného času Svitavy

Středisko volného času Svitavy

Nabídka činností pro volný čas dětí a mládeže, zájmových kroužků, pobytů o víkendu pro děti a rodiče, vodácké a letní tábory.

Dům dětí a mládeže Jižní Město

Dům dětí a mládeže Jižní Město

Nabídka různé zájmových aktivit, příležitostných víkendových akcí a prázdninových táborů.

Dům dětí a mládeže Benešov

Poskytujeme vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež a jejich rodiče a další dospělé zájemce. K dispozici je herna s možností zapůjčení společenských her. Nabízíme sportovní, jazykový, hudební, výtvarný a střelecký kroužek. Zaměřujeme se na …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet

Provoz domu dětí a mládeže. Nabídka zájmových kroužků i kulturních představení. Pořádání táborů, workshopů, výletů a sportovních turnajů.

Ywca v České republice

Organizování volnočasových kroužků a kurzů pro předškoláky a školáky, matky na mateřské dovolené a seniory. Mateřská školka.

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita je střediskem volného času, příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a současně školským zařízením vedeným v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Ulita nabízí služby v oblasti vzdělávání, volného času, ale i práce s ...

Dům dětí a mládeže Praha 9

Organizujeme programy, tábory, zájmové kroužky a soutěže pro školáky a předškoláky, mládež i dospělé.

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Poskytujeme zájmové kroužky a aktivity pro děti i starší zájemce. Zaměřujeme se na techniku, elektroniku, počítače a grafiku. Provozujeme fotoklub. Zajišťujeme výtvarné ateliéry, módu, ruční práce, hudbu a tancování.

Dům dětí a mládeže, Praha 8 - Spirála

Provoz střediska zájmové činnosti a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé.

V trávě, z.s.

V trávě, z.s.

Zajišťujeme volnočasové aktivity pro děti od 2 do 8 let, rodinnou školku zdravého životního stylu. V trávě provozujeme výtvarné, hudební, dramatické, pohybové, jazykové a další dílny, lesní školku, prázdninové akce, příměstské a pobytové tábory pro děti již …

Dům dětí a mládeže Praha 6

Pořádání zájmových kroužků, táborů a soutěží pro děti, mládež i dospělé.

Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Suchdol, Rohová 7

Poskytujeme účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zabezpečujeme příležitostné, táborové, spontánní, osvětové a individuální zájmové činnosti.

Dům dětí a mládeže, Mělník

Dům dětí a mládeže nabízí různé zájmové kroužky a volnočasové aktivity. K dispozici je horolezecká stěna.

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Amavet, Q - Klub

Rozvoj vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice.

Dům dětí a mládeže, Nymburk

Provozujeme dům dětí a mládeže. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí, mládeže a ostatních zájemců v jejich volném čase. Nabízíme hudební a taneční kroužek, logopedickou a grafomotorickou péči, keramický kroužek pro děti i keramický kurz pro dospělé, kroužek hry …

Dům dětí a mládeže Poděbrady

Nabídka zájmových kurzů a kroužků pro školáky a předškoláky, dospívající, ale i dospělé a důchodce.

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

Jsme příspěvková organizace města Roudnice nad Labem. Naším úkolem je připravovat náplň volného času pro různé věkové skupiny, zejména děti školního věku. Pořádáme akce, tábory i soustředění.

ZAVŘENO (Otevírá v 11:00)

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti

Provoz celého areálu zajišťuj. profesionální chovatelé a zahradníci, pravidelné zájmové kroužky a programy pro školy.

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti

Organizujeme zájmové kroužky a tábory nejen pro děti. Možnost procházek botanickou a zoologickou zahradou a účasti v divadelních souborech.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Centrum volného času pro děti, mládež i dospělé organizuje kroužky, nepravidelné aktivity, víkendové akce a tábory.

Dům dětí a mládeže Písek

Pořádáme tábory v letních měsícíh. Podporujeme zájmové vzdělávání dětí a mládeže.

Dům dětí a mládeže Blatná

Organizace zájmových kurzů, kroužků, výletů, besed, soutěží, letního rybářského tábora a vzdělávacích programů. Nabídka činností pro volný čas dětí a mládeže.

Dům dětí a mládeže Čáslav

Provozujeme školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých. Zajišťujeme zájmové i vzdělávací kroužky, tábory a akce pro děti a mládež. Nabízíme osvětovou činnost se shromažďováním a poskytováním informací a využití otevřené nabídky spontánní ...

Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, sportu, počítačových her, moderního tance, skupinové relaxace a šachů. Pořádáme tábory, drakiády, loutkové divadlo, maškarní, výtvarné soutěže i pálení čarodějnic.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Dům dětí a mládeže Horažďovice

Nabídka volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež - airsoft, badminton, cyklistika, plavání, stolní tenis, hudba a tanec, technika, PC, jazyky a jiné.

Dům dětí a mládeže Rokycany

Organizování zájmových kroužků a táborů v letních měsících.

Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou

Nabízíme zájmové a mimoškolní vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Pořádáme letní, zimní a příměstské tábory.

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace

Středisko volnočasových aktivit nejrůznějšího spektra. Snažíme se vyplnit nejen volný čas dětí, ale pořádáme akce i pro rodiče a další zájemce. Zaměřujeme se na sport, výtvarnou výchovu, keramiku, hru na kytaru a flétnu a na výpočetní techniku. Každoročně ...

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice

Organizování volnočasových aktivit a zájmových kroužků pro děti a mládež. Provozujeme nízkoprahový klub Bosko a součástí je klub Oráč a Velká Oratoř.

K-klub

Nabízíme mimoškolní vzdělávání a volnočasové aktivity.

Dům dětí a mládeže Děčín VI

Organizace pořádá sportovní turnaje, zájmové kroužky a kluby, výlety, výtvarné soutěže, letní tábory pro děti a zimní lyžařské kurzy.

DDM Jihlava

Zabýváme se organizováním zájmových kroužků pro děti a mládež. Nabízíme volnočasové aktivity v oblasti sportu, techniky, přírody, hudby, zpěvu, tance a vzdělání. Pořádáme sportovní utkání, přehlídky hudebních, pěveckých a tanečních útvarů či rukodělné ...

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Dům dětí a mládeže Děčín IV

Zajištujeme tábory pro děti. Organizujeme kurzů orientálního tance pro zájemce všech věkových kategorií, juniorský výpočetní kroužek.

Dům dětí a mládeže Sušice, nábř. Jana Seitze

Zajišťujeme tábory, akce, pravidelné aktivity pro volný čas dětí a mládeže.

Ateliér Ba-Ka-May

Nabízíme výtvarné, relaxační, keramické, malířské i sochařské kurzy pro děti i dospělé a výtvarně-dramatický kroužek i příměstský tábor pro děti.

Dům dětí a mládeže Mozaika, Železný Brod

Organizujeme sportovní činnosti a činnosti pro volný čas dětí a mládeže.