Odborové svazy

XXL - Svaz

Prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu.

ZO OSŽ ČD DKV Praha PJ - ONJ

Základní organizace Odborového svazu železničářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Demokratická Unie Odborářů

Jsme odborová organizace zastupující především zaměstnance železniční dopravy.

Odborové sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy

Poskytujeme oborové informace. Organizujeme sportovní a společenské aktivity. Pořádáme letní tábory.

Základní organizace Federace vozmistrů

Zajišťujeme služby odborového svazu. Našim posláním je vrátit plné uznání a společenské ohodnocení profese vozmistra a provozních zaměstnanců dep.

Závodní organizace FOS-PHGN Ústav jaderných paliv-DIAMO

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Saint-Gobain Glass Solutions CZ, s.r.o.

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Odborový svaz Transgas

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových, sociálních, právních a životních zájmů členů svazu.

Ospea

Zajištění odborové činnosti pro pracovníky elektrických drah a autobusové dopravy.

Federace výkonných zaměstnanců České pošty

Provoz odborové organizace poštovních doručovatelů, pracovníků na přepážkách a dalších zaměstnanců České pošty.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Zajišťování služeb odborového svazu pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Poskytujeme také právní pomoc.

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky

Sdružování zaměstnanců různých pracovních odvětví s cílem zajištění jejich důstojných pracovních podmínek.

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví - OSPPP

Sdružujeme základní odborové organizace z více než 27 firem. Aktivně usilujeme o zlepšování platových i pracovních podmínek všech zaměstnanců. Svoje členy dále podporujeme množstvím doplňkových výhod. Je členem největší odborové centrály ČMKOS.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

Poskytování poradenství členům v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Odborový svaz Echo

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů členů svazu.

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujích odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

Prosazujeme a chráníme hospodářská a sociální práva a zájmy členů svazu a odborářů v nich sdružených. Poskytujeme právní pomoc členům svazu.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace OS SKP

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

Poskytování informací o činnosti a členství. Nabídka pracovně právní porady pracovníkům pohostinství.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Nabízíme obhajobu práv, zájmů a potřeb členů zejména v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Odborový svaz Stavba České republiky

Sdružování členů zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů.

Odborový svaz hasičů

Podpora a hájení zájmů příslušníků a zaměstnanců hasičských záchranných sborů.

ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z.

Organizace sdružující zaměstnance podniků veřejné a silniční městské dopravy, hospodářství a autoopravárenství.

Federace vlakových čet

Nezávislá a samostatná odborová organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových čet.

Odborové sdružení železničářů ZO železniční stanice Praha hlavní nádraží

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Křesťanská odborová koalice

Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů.

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

Prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených.

Herecká asociace

Provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing.

Mezinárodní nezávislý odborový svaz pracovníků v kinematografii - Kinos

Organizace chrání a obhajuje práva, zájmy a potřeby svých členů v jejich pracovněprávních, sociálních a profesních zájmech.

Asociace pracovníků se zvukem - APZ

Provoz sdružení mistrů zvuku a hudebních režisérů, které hájí práva, zájmy a potřeby svých členů.

Odborový svaz novinářů

Sdružování novinářů s trvalým pobytem v ČR, kteří se podílejí na práci v médiích.