Odborové svazy

Přidat / editovat záznam

Info-Cechy.cz Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Odborové svazy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Čechy"Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace BOHEMIA Dobronín - www.rekreos.cz/

Odborový svaz se zabývá prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv. Poradí a pořádají odborná školení, besedy a přednášky. Zastupují členy ve vztahu k institucím a mezinárodním organizacím.

Kamenná 62 + pobočky (2) - +420 776 131 478

Základní odborová organizace FOMA BOHEMIA

Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a sociálních.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Jana Krušinky 1604 + pobočka - +420 495 215 064, +420 495 733 219

ZO OSŽ ČD DKV Praha PJ - ONJ - www.oszdepopraha.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Základní organizace Odborového svazu železničářů.

Praha - Michle, Chodovská 1476/3b + pobočka - +420 972 229 042

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz

Provozujeme odbory dozoru a kontroly veřejné správy.

Jihlava, Tolstého 1914/15 + pobočky (90) - +420 567 300 369, +420 567 300 372

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace PRECIOSA-ORNELA a.s.

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Desná, Krkonošská - +420 483 343 585

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace České perličky a.s. ORNELA

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Zásada, Hlavní 317 - +420 483 332 698

Federace železničářů ČR - www.federacezeleznicaru.wbs.cz

Provoz nezávislé odborové organizace. Poskytování rekreace pro členy, nečleny i rodinné příslušníky ČD. Provozování právní poradny.

Praha - Holešovice, Partyzánská 1504/24 - +420 972 224 690, +420 972 224 691

Odborový svaz zaměstnanců letectví

Provoz odborového svazu.

Praha - Ruzyně, Aviatická 1048/12 - +420 724 583 674 , +420 220 112 287

Křesťanská odborová koalice - www.krestanskeodbory.cz

Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů.

Praha - Nové Město, Karlovo náměstí 317/5 (budova A) + pobočka - +420 226 205 361, +420 602 339 182

Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení

Zajištění pracovněprávních a sociálních potřeb členů.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 978/23 - +420 603 999 620 , +420 224 142 674

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu - www.ossklo.cz

Poskytování poradenství členům v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 - +420 222 711 126

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu - www.ospvv.cz

Provoz odborového svazu pracovníků vědy.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 - +420 731 463 945 , +420 234 462 257

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody - www.ospkop.cz

Prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 978/23 - +420 224 142 661, +420 224 142 663

Odborový svaz dopravy - www.osdopravy.cz

Obhajoba a prosazování práv členů svazu.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 - +420 731 622 977 , +420 234 462 868

Odborový svaz námořníků - www.osnamorniku.cz

Zajišťování služeb odborového svazu.

Praha - Strašnice, V Korytech 972/12 - +420 274 012 739

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky - www.osz.cmkos.cz

Zajišťování služeb odborového svazu pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Poskytujeme také právní pomoc.

Praha - Žižkov, Koněvova 1107/54 - +420 736 504 736 , +420 267 204 300

Odborový svaz Echo - www.os-echo.cz

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů členů svazu.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 + pobočka - +420 234 462 263, +420 234 462 751

ZO OS KOVO SVÚM, a. s. Areál VÚ Běchovice

Poskytování odborových služeb a informací.

Praha - Běchovice, Podnikatelská 565 - +420 222 726 559

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky - www.ospzv-aso.cz

Sdružování zaměstnanců různých pracovních odvětví s cílem zajištění jejich důstojných pracovních podmínek.

Praha - Nové Město, Tyršova 1811/6 - +420 604 122 444 , +420 222 540 525

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu - www.phcr.cz

Poskytování informací o činnosti a členství. Nabídka pracovně právní porady pracovníkům pohostinství.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 - +420 234 461 111, +420 234 462 822

ZO - Odborový svaz státních orgánů a organizací Česká geologická služba - www.geology.cz

Prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich práv.

Praha - Malá Strana, Klárov 131/3 + pobočky (12) - +420 257 089 411, +420 257 089 500

Odborový svaz Transgas - www.ostransgas.snadno.eu

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových, sociálních, právních a životních zájmů členů svazu.

Praha - Strašnice, Limuzská 3135/12 - +420 603 151 818

Odborový svaz KOVO - www.oskovo.cz

Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu.

Plzeň - Jižní Předměstí, Pobřežní 780/8 + pobočky (9) - +420 377 223 620, +420 602 439 762

Odborový svaz státních orgánů a organizací - statorg.cmkos.cz

Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství členům.

Plzeň - Jižní Předměstí, Pobřežní 780/8 + pobočky (7) - +420 731 609 454 , +420 377 226 046

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb - oszptns.cmkos.cz

Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 + pobočky (13) - +420 222 540 322

Odborové sdružení železničářů - www.osz.org

Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.

Praha - Vysočany, Na břehu 579/3 + pobočky (3) - +420 972 241 924

Odborový svaz Unios - www.osunios.cz

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 + pobočky (4) - +420 606 903 713 , +420 234 462 475

Českomoravská konfederace odborových svazů - www.cmkos.cz

Nabízíme obhajobu práv, zájmů a potřeb členů zejména v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 + pobočka - +420 602 169 053 , +420 234 461 111

Federace vlakových čet - www.fvc.cz

Nezávislá a samostatná odborová organizace sdružující zejména pracovníky profesí vlakových čet.

Praha - Vinohrady, Wilsonova 80 - +420 972 241 235, +420 972 241 237

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů - www.lok-scl.cz

Provoz sdružení lékařů.

Praha - Libeň, Drahobejlova 1894/52 - +420 603 515 781, +420 605 488 793

Odborové sdružení železničářů ZO ČD - SDC Správa tratí a budov

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Riegrovo náměstí 1660/2a - +420 602 128 212 , +420 495 025 075

Unie železničních zaměstnanců - www.uzz.cz

Poskytujeme poradenství členům v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.

Praha - Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 + pobočka - +420 602 885 464 , +420 972 233 142

Rail Cargo Operator - CSKD - www.railcargooperator.cz

Provozujeme odborovou centrálu sdružení železničářů.

Praha - Žižkov, Jana Želivského 2817/2 - +420 220 193 200

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace JABLONEX

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů.

Zásada, Hlavní 317 - +420 603 926 862

Odborové sdružení železničářů ZO ČD železniční stanice Meziměstí

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů členů.

Meziměstí, 5. května 102 - +420 737 275 159 , +420 491 582 771

Odborový svaz pracovníků knihoven

Poskytování odborových služeb a informací.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 978/23 - +420 224 142 507, +420 224 142 508

ZO OS Dopravní podnik Elektrické dráhy o.z. - www.zoosdped.cz

Organizace sdružující zaměstnance podniků veřejné a silniční městské dopravy, hospodářství a autoopravárenství.

Praha - Vysočany, Sokolovská 42/217 - +420 296 122 307

POO OS TOK VEBA - www.odbory-veba.org

Provoz odborové organizace pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.

Broumov - Velká Ves, Přadlácká 89 - +420 724 603 861 , +420 491 502 238

Ospea - www.ospea.cz

Zajištění odborové činnosti pro pracovníky elektrických drah a autobusové dopravy.

Praha - Strašnice, Starostrašnická 25/55 - +420 775 768 001, +420 775 768 004

Odborové sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy - www.oszo-dpa.cz

Poskytujeme oborové informace. Organizujeme sportovní a společenské aktivity. Pořádáme letní tábory.

Praha - Malešice, U vozovny 590/6 - +420 721 752 386 , +420 296 133 008

Herecká asociace - www.hereckaasociace.cz

Provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing.

Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 978/23 - +420 777 205 455 , +420 224 142 434

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství - www.skolskeodbory.cz

Poskytování odborových služeb a informací.

Praha - Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2 - +420 234 462 378, +420 234 462 404

Odborové sdružení železničářů, ZO žel. stanice - www.zoosztanvald.wz.cz

Provoz odborového sdružení železničářů.

Tanvald - +420 602 288 807, +420 737 275 044

OS PDSHA Čech a Moravy, ZO - správa a údržba silnic

Hájení zájmů pracovníků správy a údržby komunikací.

Praha - Nové Město, Truhlářská 1117/16 - +420 222 316 242

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»