Oborové asociace a komory • Čechy a okolí

Kocouří cviky – Cvičení O-A metodou® – Cvičení pro správnou chůzi

Kocouří cviky – Cvičení O-A metodou® – Cvičení pro správnou chůzi

O-A metoda® je zdravotní cvičení české provenience. Důrazem na uvolněnost při pohybu a jeho kvalitu se liší oproti těm směrům, které se zaměřují hlavně na posílení svalstva, stabilizaci tzv. středu těla a kondici bez toho, aby se nejprve zajistilo, že pohyb …

KK SERAFIN, s.r.o.

KK SERAFIN, s.r.o.

Vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT s působností po celé ČR a SR. Výuka mnoha technik kreslení a malování, zpěvu pro „nezpěváky“, skupinové bubnování, osobnostní rozvoj. Docházkové kurzy v Praze, pobytové kurzy na atraktivních místech (Telč, Kutná Hora), …

ODBORCONSULT-D

ODBORCONSULT-D

Vzdělávací agentura s celostátní působností a rozsáhlým spektrem vzdělávacích aktivit. Nabízíme jednodenní, i několikadenní kurzy, které přispějí k rozvoji Vašich profesionálních znalostí i celkové osobnosti.

JUDr. Jaroslava Vodičková – POLIS

Nabídka vzdělávání pro obecní a městskou policii a soukromé bezpečnostní služby.

Vzdělávání – Sociální agentura, o.p.s.

Vzdělávání – Sociální agentura, o.p.s.

Sociální agentura je obecně prospěšnou společností, která byla založena v roce 2001 za účelem zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. K naplnění tohoto poslání přispíváme mimo jiné i tím, že zisk z prodeje vzdělávacích a poradenských služeb …

Centrum Život hrou

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální …

Ing. Josef Bém

Nabízím služby soukromé doučování matematiky, statistiky deskriptivní geometrie, technické kreslení, fyziky pro studenty základních, středních a vysokých škol. Pomáhám se zvládnutím školní látky, připravuji na studenty na zkoušky (přijímací, opravné atd.). …

Management Training & Coaching s.r.o. (MT&C)

Management Training & Coaching s.r.o. (MT&C)

Naše společnost se zabývá těmito činnostmi: komplexními službami v oblasti vzdělávání, koučováním, komplexním poradenstvím a službami v oblasti sociální komunikace, organizačním a personálním rozvojem, projektovou činností, finančním …

Ing. Helena Nováková - AGENTURA ÁMOS

Ing. Helena Nováková - AGENTURA ÁMOS

Česká soukromá vzdělávací společnost s více než dvacetiletou tradicí, která pořádá vzdělávací programy pro dospělé. Pomůžeme Vám dosáhnout lepších výsledků. Díky našim kurzům si zvýšíte kvalifikaci, podpoříte svůj osobní růst a získáte chuť opět se pustit do …

Institut RM mezinárodní centrum podpory, vzdělávání a kompletní péče o tělo a osobní rozvoj

Institut RM – škola aktivní péče o tělo a osobní rozvoj. V Institutu se věnujeme hlavně masážím, lázeňským procedurám, manuálnímu zprovoznění lymfatického systému, akupresuře, speciálním procedurám, ajurvédskému programu, zdravotnímu cvičení a meditacím. …

Agrární komora Praha

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Česká asociace úklidu a čištění

Česká asociace úklidu a čištění

Jsme občanské sdružení právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, které aktivně působí v oboru úklidu a čištění a souvisejících oblastech činností. Zabýváme se dohlížením na kvalitu úklidu a kultivací úklidového oboru.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek ČR

Provozujeme sdružení zabývající se sdružováním předních provozovatelů soukromých a firemních školek.

Český svaz zpracovatelů masa

Zastupujeme zájmy masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU.

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.

Svaz vydává potvrzení o původu zvířat, stanovuje chovný cíl a standard plemene a parametry pro výběr plemenných zvířat.

Somatopedická společnost, o.s.

Sdružení se zabývá edukaci oslabených a nemocných dětí s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči.

Česká lékařská komora - okresní sdružení lékařů Benešov

Česká lékařská komora města Benešov posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádání seminářů.

ZAVŘENO (Otevírá v 15:30)

Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR

V zájmu svých členů se podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR i na její konkretizaci v jednotlivých odvětvích.

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

Cílem činnosti asociace je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace.

Michal Blažek

Nabídka služeb realitního makléře.

Česká archivní společnost, o. s.

Česká archivní společnost, o. s.

Podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice a jejich uplatnění v archivech.

Agrární komora okresu Benešov

Hlavní činností je zastupovat a podporovat zájmy členů AK a poskytnout poradenství a informační služby v oblasti právní a legislativní, dále konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraničních vztahů, celní a certifikační oblasti a …

Společenstvo českých optiků a optometristů

Naše organizace hájí a podporuje podnikatelské a profesní zájmy svých členů a dohlíží na řádné provozování živností, hodnotí výrobky a poskytované služby.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů

Sdružení řemesel podílejících se na činnosti v oblasti střech. Hájíme zájmy svých členů a dbáme na dodržování zásad odbornosti, regulérnosti a vyspělosti řemesel ve vztahu k zákazníkovi. Aktuální přehled členů.

SIMAR, sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

SIMAR, sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Jsme neziskové sdružení, jehož řádnými a přidruženými členy jsou subjekty zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění, případně využívající jeho výsledky, které jsou registrovány k podnikání v ČR. Svými aktivitami všestranně podporujeme vysokou úroveň …

Společenství autodopravců Čech a Moravy

Hlavním cílem společenství je zajišťovat a prosazovat oprávněné zájmy svých členů a podílet se na vytváření optimálních podmínek.

Česká společnost pro údržbu

Zvyšování a zefektivňování práce v oblasti managementu údržby. Zajišťování informačního i poradenského servisu a programových setkání.

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR

Sdružení provozovatelů bazénů, saun, koupališť a dalších regeneračních zařízení.

HELP TOUR - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu

HELP TOUR - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu

Sdružujeme právnické osoby zainteresované na vzdělávání v oblasti kontroly jakosti a rozvoje cestovního ruchu.

Cech elektrické požární signalizace

Cech elektrické požární signalizace

Sdružování výrobců, dovozců a instalačních organizací elektrické požární signalizace.

Česká sportovní asociace vodních skútrů

Zajišťujeme provoz skútrů v České republice pro veřejnost. Zájmem asociace je, aby provoz byl regulován. Snažíme se o kompromisní řešení vzniklého stavu. Jednáme na Ministerstvu dopravy ČR v zájmu veřejnosti a se všemi dotčenými orgány.

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice

Organizace sdružující právnické a fyzické osoby, které se zabývají energetickým využíváním odpadů.

ASOCIACE SU JOK

Provozujeme sdružení zabývající se sjednocováním lidí v České republice, kteří se Su Jokem zabývají.

Unie fyzioterapeutů České republiky

Sdružení zastupuje a hájí zájmy fyzioterapeutů, prosazuje postavení fyzioterapie v systému zdravotnictví, ve společnosti a v preventivních programech.

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

Asociace zdraví na internetu

Vytváření podmínek pro rozvoj zdravotních webů a zvyšování jejich důvěryhodnosti, pomoc uživatelům internetu rozpoznávat zdravotní weby.

Asociace inkasních agentur

Sdružujeme firmy působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex.

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Sdružení fyzických a právnických osob, které provozují podnikatelskou nebo dodavatelskou činnost v oblasti výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Analyzujeme trh paliv, maziv a čerpacích stanic v ČR. Provozujeme interní informační technický servis.

Asociace finančně poradenských kanceláří České republiky

Sdružování a profesionální odborná akreditace členů k finančnímu poradenství, vydávání katalogu finančních služeb institucí a firem v ČR.

Asociace certifikovaných jazykových škol

Asociace certifikovaných jazykových škol

Občanské sdružení, jehož členy jsou jazykové školy, které splní kriteria členství v Asociaci daná jejími stanovami. Cílem asociace je rozvoj kvality služeb na trhu jazykového vzdělávání ke společnému prospěchu jazykových škol i jejich studentů.

Energetický komitét České republiky

Sdružování společností podnikajících v oblasti výroby energií.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Občanské sdružení soukromých škol ČR zastupující jejich zájmy a prosazující možnost svobodné volby vzdělávací cesty občana.

Cech lampářů

Sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti plynových lamp na území České republiky zaměřených na výrobu, projekci, montáž, servis a provozování.

Pražské sdružení pro zemní plyn

Pražské sdružení pro zemní plyn

Sdružení, které pomáhá zájemcům o zemní plyn a jeho uživatelům v Praze a okolí při jeho zavádění, modernizacích a rekonstrukcích plynových zařízení i při jeho efektivním využívání.

Českomoravský svaz mlékárenský

Svaz hájí zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi.

Česká asociace bezpečnostních manažerů

Zastupování zájmů bezpečnostních manažerů, přispívání k jejich vzdělání a výměně zkušeností.

Česká asociace technických plynů

Česká asociace technických plynů

Podpora a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při výrobě, úpravě, skladování, distribuci a používání technických plynů a servisu zařízení pro jejich aplikaci. Spolupráce při přípravě předpisů, norem a směrnic.