https://www.info-cechy.cz/gedex

Sídlo

Tisk | Přidat / editovat záznam

Gedex – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a inženýrsko-geologické činnosti.

1. Geometrické plány
 • pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu,
 • pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku,
 • pro vyznačení věcného břemene,
 • pro doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci (ZE),
 • pro průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.

2. Vytyčení hranic pozemků
 • Vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodůvytyčovací náčrt a protokolvytyčení, předání vytyčené hranice v terénu.

3. Vytyčení stavebních objektů, inženýrských sítí
 • Komplexní vytyčovací práce, pro vytyčení staveb před započetím i v průběhu stavebních prací.

4. Zaměření polohopisu a výškopisu
 • Zaměření skutečného provedení stavbystavební zaměření objektu, 3D, profily, řezyměření deformací a posunů objektůzaměření inženýrských sítí.

5. Výpočet kubatur
 • Zaměření, dokumentace a výpočet objemu.

6. Bodová pole
 • Stabilizace bodů, měření a výpočty, využití systému GPS výšková bodová pole, výškové sítě, vytyčovací sítě.

7. Digitalizace, vektorizace
 • Převedení naskenovaných mapových podkladů do vektorové digitální podoby.

8. Sepisování smluv pro zápis do katastru nemovitostí
 • Vyhotovení veškerých smluv pro zápis do katastru nemovitostí.

9. Radonový průzkum
 • Měření radonu pod stavebním objektem i uvnitř objektu.

10. Hydrogeologický průzkum
 • Provádí se v případech, kdy je nutné zjistit hloubku podzemní vody, propustnost hornin a směr a rychlost proudění podzemní vody.
Web:
http://www.gedex.cz/
http://www.geodetbn.cz/
Adresa:
Milínská 121
261 01 Příbram III
Středočeský kraj / okres Příbram
Mobil:
+420 777 204 725
E-mail:

Pobočky:

Kancelář: Gedex – geodetické služby − Jankov - Pičín, Pičín 13
Kancelář: Gedex – geodetické služby − Přestavlky u Čerčan 63
Kancelář: Gedex – geodetické služby − Příbram IV, Čs. Armády 2

Kontaktní osoby:

Jaroslav Hácha

Mobil:
+420 777 204 725
E-mail:

Reference:

http://www.gedex.cz/index.php/reference

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Jaroslav Hácha

Milínská 121
261 01 Příbram

IČO: 70708215
DIČ: CZ7412152308

Rok založení: 2009

Obory činnosti:

Gedex – geodetické služby
Poctivá firma
Gedex – geodetické služby