Tisková zpráva

Přidat / editovat záznam

Chraňte se před nevítanými živočichy

Od života ve volné přírodě se člověk postupným vývojem propracoval až k dnešnímu bydlení v domech a bytech. Toto dobrovolné a nevyhnutelné odloučení od přírody způsobilo, že ve svých příbytcích obvykle nevítáme žádné živočichy, vyjma svých domácích miláčků.

Mezi časté nezvané společníky patří především hmyz a hlodavci. Hmyz v domácnosti člověka obtěžuje, napadá nábytek nebo potraviny, nebo dokonce parazituje přímo na lidské krvi, jako například hojně se vyskytující štěnice domácí. Hlodavci rovněž vyhledávají potraviny nebo zbytky, ale nebezpeční jsou zejména jako přenašeči nejrůznějších, více či méně nebezpečných chorob.

Samostatnou kapitolu pak představují choroboplodné nebo jinak škodlivé mikroorganismy. Ochrana je zcela nezbytná zejména v zemědělských chovech a potravinářských provozech, ale často i v místech, kde se kumuluje větší množství lidí (komunální sféra – např. bytové domy a zdravotnictví – např. nemocnice).

Prevencí i eliminací hmyzu, hlodavců a mikroorganismů se zabývá obor dezinsekce, desinfekce a deratizace. Jedná se o úzce specializovanou činnost při manipulaci mnohdy s nebezpečnými látkami, a proto je vhodné se v případě potřeby obrátit na renomovanou firmu.

Zbavit se nepříjemností s nežádoucími živočichy či mikroorganismy nebo komplikacím úplně předejít není s pomocí zkušených a diskrétních odborníků žádný problém.